World War III – Cuộc chiến của Digital Currency.

Lỡ tay nhấn enter nên để đây coi như là teasing bài viết tiếp theo mà mình có hứng viết ra. Đâu đó khoảng đến cuối tuần sẽ hoàn tất. Các nội dung sẽ bao gồm.

1. Vai trò của fiat trong thương mại

2. Vị thế của Mỹ và Trung Quốc

3. Vì sao digital currency là con bài tẩy của Trung Quốc

4. Bối cảnh của việc launching digital currency

5. Một số nhận định cá nhân về thách thức và cơ hội

Viết vì 1 cuộc chiến rất thú vị với bad boy Trung Quốc là 1 kẻ thách thức khó ưa nhưng lại sở hữu trong tay con bài tẩy khá mạnh với mong muốn lật đổ vị thế của Mỹ.

Game on!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com