Vì sao Huobi vẫn chưa thể đột phá?

Vừa qua, Huobi đã tiến hành coin burn tháng 10/2021. Các chỉ số quan trọng:
– Huobi Global burnt 3.36 million HT (about 28.351 million USDT), which is 27.08% less than that in September
– Aggregate HT Circulation Amount: 213,248,533 HTCurrent HT Circulation Amount: 169,251,867 HT
– HT holders growth in October: 2.79% higher than last month

Cần lưu ý:
– Sàn vẫn là nơi có lợi nhuận dương bất kể thị trường tăng / giảm
– Sàn vẫn là kênh lưu trữ tài sản an toàn, chỉ các sàn lớn, không tính sàn ất ơ
– Chu kì tăng trưởng giá token của sàn như sau:
Giá thấp thấp -> Phát triển sản phẩm / tính năng ->Tiềm năng tăng giá cao -> Giá cao -> Không còn room cho kỳ vọng -> Giá thấp -> Phát triển sản phẩm / tính năng -> Kỳ vọng tăng trưởng cao -> …
– Khoảng cách giữ Aggregate HT Circulation và Current HT Circulation ngày càng nhỏ dần, nếu vẫn giữ số lượng coin burn theo mức này thì khoảng cách này sau 1 năm nữa nguồn cung sẽ rất giới hạn.

Vậy tại sao HT vẫn chưa thể tăng giá?
Đáng tiếc, Huobi không có khả năng tạo ra nhu cầu về HT như Binance thể hiện qua:
(1) HecoChain quá yếu về mặt ứng dụng vào dapps
(2) các sản phẩm lên HecoChain cũng không tốt, tầm nhìn về biz của team phân tích chưa tốt. IMX là 1 thành công nhưng cần phải theo dõi các kèo tiếp theo để thấy thế nào. Gold Fever chưa biết thế nào

https://www.huobi.com/support/en-us/detail/24891273509831?fbclid=IwAR3RL4WeBrUdKVwCgwIIpg4WJapsEf5Ikp1FrtIcKOsC9NteSUwuvYNCROc

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com