Tính năng mới của Avalaunch và kèo đầu tiên trên tính năng mới này là gì?

Avalaunch thêm tính năng mới là Competition. Phương thức tham gia được tính dựa trên số lượng token được stake mới. Tính năng này mới mục đích
(1) thu hút user mới
(2) giảm lượng circulating supply trên thị trường.

Các yếu tố có thể bị ảnh hưởng bao gồm:
– Giá XAVA sẽ tăng do số lượng staker nhiều (chỗ này staker sẽ ít rút ra vì bị penalty 2%)
– Kèo trên XAVA khá thơm nhưng nếu stake ít thì cũng chẳng được bao nhiêu. User cần trial trước để quyết định xuống thêm tiền, ở chỗ này việc chia tier làm khá hợp lý và là cơ hội cho new user xuống tiền để có lợi ích.
– Bài toán lợi ích cho user XAVA sẽ như thế nào? Chỗ này cần tính toán kỹ nhưng chủ yếu là cần:
(1) tạo ra tính năng mới
(2) các kèo cần chọn lọc kỹ để giữ vững tâm lý “kèo xava thơm lắm, bỏ thêm tiền đi”
(3) cân bằng lợi ích old user vì họ đang giữ khá nhiều ở mức giá rất tốt.

Và kèo đầu tiên xuất hiện trên Competition là Dexalot.

Kèo Dexalot (dex có tính năng market order) đây vẫn là 1 novel product như Platypus nhưng có các đặc điểm:
– Được XAVA teasing trước 1 thời gian dài
– Là sản phẩm đầu tiên xuất hiện trên tính năng Competition nên khả năng được chọn lọc kỹ lưỡng
– Market order mà xuất hiện trên DEX thì rất là hay ho nhưng vấn đề là sẽ phải xử lý liquidation thế nào? Nếu ko ai chịu bán thì làm gì có thanh khoản? Cần xem kỹ Dexalot vì trên giấy thì nó giải quyết pain point của thị trường nhưng để nó có thể bền vững tự nhiên thì khó.

Dự đoán rằng với nhiều mục đích của nhiều bên tham gia, kèo Dexalot sẽ được bơm thổi lên kha khá, làm sao để ăn kèo này thì tùy vào các bạn. Có keyword rồi thì tự search và nhận định
Link: https://beincrypto.com/decentralized-finance-revolution…/

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com