SINGLE-SIDED TOKEN LIQUIDITY

Cái này sẽ khá hot trong thời gian tới và đây là 1 trong những nỗ lực để giải quyết
(a) giảm thiểu / giải quyết IL
(b) incentive tăng theo thời gian mang lại lợi ích cho loyal user, giảm lợi ích cho mercenary capital (đừng dịch sang tiếng Việt nó củ chuối lắm, nghĩa là các đối tượng nắm các dòng vốn lớn muốn hớt váng)

Lưu ý nó chỉ là novel mà thôi, từ novel trong “novel idea”, tức là 1 ý tưởng mới lạ được áp dụng thử vào đời sống thực tế, có nghĩa là nó chưa hoàn thiện. Ngày trước mình theo dõi thì có thằng Bancor cũng nỗ lực giải quyết chuyện này nhưng chưa có xong, bởi thế giá BNT chưa bay được.

Cần đọc qua whitepaper để xem Platypus
1. Giải quyết vấn đề single sided liquidity thế nào?
2. Điều kiện nào để pool tồn tại?
3. Các giới hạn của giải pháp này ở đâu?
4. Khi nào thì thoát PTP / Chốt lời PTP ở đâu? Câu này kiếm ra tiền và chỉ trả lời được khi xong 3 câu trên

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com