Sản phẩm đòn bẫy của Binance và tầm nhìn BNB

Những chỗ màu xanh mình đánh dấu có 2 lý do:

1. Product của sàn sẽ phát triển theo hướng cung cấp nhiều thông tin, chỉ số hơn với mục đích tạo ảo tưởng cho user về việc bản thân mình có nhiều kiến thức, nắm vững thị trường, “bố đây vô địch, chỉ có lũ ngu mới thua”. Tất cả thiên la địa võng giăng ra chỉ với mục đích “rồi 1 ngày nào đó mày sẽ đánh bạc thôi con ạ”

2. Cứ giữ coin sòng bạc đi các bạn, về dài hạn sớm muộn gì cũng win. Mặc dù nên nhớ là lợi nhuận chảy về công ty Binance là chính nhưng các bạn cũng được hưởng ké vì BNB là nhiên liệu cho hệ thống hoạt động. Chờ đến ngày còn 100 triệu BNB nhé.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com