Quan điểm về đánh futures

Nhân chuyện 1 bạn hỏi mình về futures, gửi mọi người tham khảo
/////
Mình hodl nên x tài sản có mấy trăm lần thôi!
Mình mà đánh margin/futures/binary option hả???
CHÁY TÚI!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com