POLONIEX Cấm IP Vietnam??

Pớ bà con, chạy ngay khỏi sàn Poloniex ngay đi, nó cấm IP Vietnam rồi!

Blah blah blah blah blah

Thế này nha, mời các bạn
+ Vào fb search với keywork: poloniex
+ Vào google search keywork: poloniex chặn giao dịch vietnam
Để thấy kết quả là khá nhiều “tạp chí” về coin tại VN đưa tin rằng sàn Poloniex sẽ bắt đầu chặn các giao dịch ở VN.
Dẫn chứng hùng hồn của các bài báo “đời” đó gói gọn trong 2 hình bên dưới.
Link mình dẫn sau đâyhttps://poloniex.com/terms/

Trích nguyên văn:
The websites and the services offered by Poloniex (as defined below) are NOT addressed to persons who have their registered office or place of residence in China, Germany, Pakistan, the U.S. states of New Hampshire, New York or Washington, Vietnam or any other Restricted Territories as defined in Section 37.

Dịch nguyên văn:
Các website và dịch vụ được cung cấp bởi Poloniex (như mô tả bên dưới) KHÔNG DÀNH CHO đến các cá nhân có địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ thường trú thuộc Trung Quốc, Đức, Pakistan, địa phận New Hampshire, New York hoặc Washington, Việt Nam hoặc các vùng lãnh thỗ bị bị giới hạn như mô tả trong Mục 37.

Thực sự ra chỗ này cũng khó cho các bạn dịch bài, vì cách dùng từ ngữ né tránh của Poloniex trong thông báo trên. Nên lưu ý về câu chữ, ở đây dùng “address” chứ không dùng những từ ngữ kiểu service denial, refuse to provide service. Chuyện dịch thì các bạn không đáng trách nhưng xét về việc phải xác minh nguồn tin thì cách các bạn làm việc như cục shit, chỉ khoái tìm tin giật gân để thu hút người đọc chứ không có đạo đức nghề nghiệp. Tìm hiểu kỹ thì đây là cách nói tránh, Poloniex không CHỦ ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ, còn việc người dùng ở các khu vực trên (trừ vùng lãnh thổ bị giới hạn) sử dụng dịch vụ của Poloniex thì KHÔNG CẤM. Tức là người dùng ở VN SỬ DỤNG POLONIEX THOẢI MÁI. Lý do của việc nói tránh này là các chính phủ trên xem các giao dịch liên quan đến crypto là “không hợp pháp”, “chưa được luật pháp thừa nhận”.

Điều 37 nói về việc Poloniex tuân thủ pháp luật của Mỹ, không cung cấp dịch vụ cho các quốc gia được đề cập đến do quy định cấm vận của các chính phủ.

@Các trang tin tức: Việc lập các trang tin tức về coin là một trong những hoạt động kiếm tiền, mỗi nhóm có định hướng khác nhau. Nhưng làm ơn đừng thành những trang tin lá cải! Lối làm việc không đạo đức, trình độ kém thế này chỉ giúp các bạn kiếm vài đồng quảng cáo. Trước đây thì đua nhau đưa tin coin rác, “kèo thơm” hại biết bao nhiêu người. Giờ thì đưa tin rác, đội ngũ cộng tác viên kém chất lượng cũng chẳng khiến các bạn đi xa nổi đâu.

@Đọc giả của mấy trang tin này: Đầu tư tài chính phải xem đồng tiền là máu, là mồ hôi nước mắt. Đầu tư cả kiến thức, nâng cấp bản thân. Nếu dễ dãi, khoái việc nhẹ nhàng, không chọn lọc, cả tin, chơi với những nơi không chất lượng thì tiền của bạn cũng sớm bay mất thôi.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com