Philip La-Product Game Lead mới của Axie Infinity

Philip La là Product Game Lead mới của Axie, cần follow bạn này vì:
1. Axie đang tương tác với cộng đồng để cung cấp thông tin nhiều hơn, mục đích là chia sẻ vision, duy trì kỳ vọng vì mất user quá nhiều game sẽ chết, bất kể nó lớn thế nào. Việc mình giữ lòng tin với Axie chính là do tất cả proof of work của họ thực tế, đúng hướng, đó là thứ ko dự án game khác nào có

Philip La

2. Quan điểm của Philip ko phải đúng 100% nhưng bạn ấy đang chịu trách nhiệm cho phần product. Axie tuyển dụng thì phải
(a) kiểm tra xem phù hợp ko
(b) trao quyền hạn đúng vai trò và tin tưởng. Các quan điểm của Philip sẽ định hướng cho việc phát triển product.

3. Một điểm mình đồng ý nhưng chưa thấy Axie làm tốt đó là: the sustainability of Axie is simply
(a) function of balancing an economy
and (b) providing fundamental value as a game.

– Mình cắt bỏ chữ simply so với bài viết gốc vì đơn giản là nó “not simply” nếu so sánh từ gốc độ traditional game vs blockchain game. Lý do là blockchain game có rất nhiều thành phần tham gia vào nền kinh tế nên việc cân bằng lợi ích cho các bên không hề đơn giản.

– Cả 2 việc (a) và (b) cùng tiến hành, không được bỏ qua 1 trong 2 khía cạnh.

– Tuy nhiên, nền kinh tế trong game sẽ chết nếu không có can thiệp kịp thời: developer không thể và không có sự xa xỉ của game truyền thống để bắt buộc user chờ đợi hoài mới ra mắt tính năng tiếp theo. Thị trường sẽ rời bỏ bạn.

– Tốc độ thực hiện sản phẩm của Axie là quá chậm ở thời điểm hiện tại, chúng ta không cần tính năng phải hoàn thiện 100% trước khi ra mắt, có những thứ có thể tính toán trước, ví dụ như tính năng land, kịch bản như sau:
+ Cho ra mắt Land game version beta
+ Cho khoảng 4 loại nguyên liệu có thể farm
+ User có thể stake axie để farm nguyên liệu mỗi 12h/lần, mỗi lần cho 1 axie đi (giống như làm “quest”) -> (1) kích thích vai trò của Axie rác (2) giảm lượng CTV phải cần (3) tạo ra dòng thu mới cho game
+ Tiếp tục phát triển gameplay land, khi chuẩn bị ra mắt land hoàn chỉnh thì tính toán lại để có chỉ số resource phù hợp cho các hoạt động.

Link: https://www.pocketgamer.biz/asia/interview/78133/philip-la-on-moving-from-pokmon-go-to-axie-infinity/?fbclid=IwAR0I4fkRayN2CiWpurhSW0g53d-GsGe1O5F8Hs8rUQSzojPkWMjgka98zJQ

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com