Phân tích thị trường

Mô hình phân ích PEST

Trong việc phân tích kinh doanh, mô hình phân tích PEST ( bao gồm các điều kiện Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Công nghệ) được miêu tả như là một hệ thống tập hợp các yếu tố…

Mô hình phân ích PEST

Trong việc phân tích kinh doanh, mô hình phân tích PEST ( bao gồm các điều kiện Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Công nghệ) được miêu tả…

Chú ý các token CHZ, ARG, POR, AFC

Dạo này mình theo đuổi các dự án cá nhân nên không có post bài về kèo này nọ nhưng hôm nay nhắc nhở nhẹCHZ – Fan token platform không…

Tính pháp lý của cryptocurrency ở Việt Nam

Cảnh báo giá BTC

Theo quan sát của bản thân mình thì lực mua BTC đang yếu dần (out of steam). Hiện tại vừa mới phá vỡ đường hỗ trợ (support) tại 6920, nếu…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com