Phân tích thị trường

Mô hình phân ích PEST

Trong việc phân tích kinh doanh, mô hình phân tích PEST ( bao gồm các điều kiện Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Công nghệ) được miêu tả như là một hệ thống tập hợp các yếu tố…

Các bước để BSC trở nên decentralized

Mỗi lời nói đều có mục đích, quan trọng là có nhìn ra được hay không Các bạn tranh cãi 1 cách phiến diện về việc decentralized mà không thấy…

Kịch bản diễn tiến của Phase 0

Mấy tháng nay mình đã nhắc mua vào ETH. Phase 0 sẽ diễn ra sớm hơn mình dự đoán (trước cho rằng tháng 2/2021). Các bạn khoan hãy làm gì…

Tính pháp lý của cryptocurrency ở Việt Nam

Cảnh báo giá BTC

Theo quan sát của bản thân mình thì lực mua BTC đang yếu dần (out of steam). Hiện tại vừa mới phá vỡ đường hỗ trợ (support) tại 6920, nếu…

Mô hình phân ích PEST

Trong việc phân tích kinh doanh, mô hình phân tích PEST ( bao gồm các điều kiện Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Công nghệ) được miêu tả…

Mô hình phân ích PEST

Trong việc phân tích kinh doanh, mô hình phân tích PEST ( bao gồm các điều kiện Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Công nghệ) được miêu tả…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com