Những thông tin cần phải biết trước khi đầu tư vào Axie

Mình có tham gia Axie Infinity, có vài tài khoản, có AXS và SLP
Sau đây là câu hỏi cho các bạn.

  1. Số lượng người chơi, volume, số lượng item, số lượng người đầu cơ
  2. Game play hiện tại CÓ CHÁN KHÔNG? Gameplay có thể phát triển theo hướng nào? Vì sao disable phần thưởng quest những ngày qua?
  3. Nhà phát hành có dòng thu từ đâu? Động cơ của họ là gì?
  4. Nhà phát hành làm gì để tối ưu lợi ích của họ?
  5. Khi nào item của game sẽ lên Binance Market? Điều kiện là gì?
  6. Đánh giá mức giá và rủi ro đối với AXS / SLP / Axie / Land

Tiền chạy long nhong ngoài đường mà ko biết kiếm thì thôi 🙂

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com