Nhận xét về Blockchain Gaming

Đây là tóm tắt phần 2 của buổi offline ngày 18/02/2022 tại Hà Nội.
Nội dung bao gồm 1 số nhận xét về thị thường blockchain gaming, những tồn tại và hướng đi tương lai

Đây là file âm thanh uncut toàn bộ nội dung của buổi offline, kéo dài khoảng 3 tiếngDo tính chất của buổi nói chuyện, tương tác / giao tiếp qua ánh mắt, cử chỉ nên file âm thanh sẽ ko thể hiện được hết. Tuy nhiên nội dung sẽ đầy đủ hết tất cả nên bạn nào thích thì nghe nhé

https://icedrive.net/s/275jSBAF8a7xhihYG5kBFkuRQPA4?fbclid=IwAR09WeygLVKU3x7V0AdK_RKfPYOJa9nxcmUjAgEMjDh7t_O6N__hi-CGUxA

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com