Ngày 2, tạo thêm 40acc cho dự án Axie

Report day 2:
Các kết quả đạt được song song bao gồm:

  • Đã tạo được 40 account axie: việc tạo 1 account bao gồm tạo ví eth, ví ronin, lưu trữ THỦ CÔNG seed key cho 2 wallet trên nên khá là take time
  • Đã mua được khoảng 54 team axie cho nhà đầu tư (vượt KPI), vài ngày nữa sẽ có con số chính xác nhưng tạm thời giá account khoảng 1350/ 3 con axie. Điều mình rất hài lòng là việc hôm qua tận dụng giá AXS/SLP giảm đôi chút đã gom lượng axie rất nhiều từ chợ.
  • Đã bắt đầu kick start trước khoảng 7 team farm, đi trước tiến độ ban đầu đề ra là ngày thứ 2 mới start, hôm nay mình sẽ thực hiện bàn giao luôn 54 account cho CTV để start trước 2 ngày so với mục tiêu đề ra.
  • Tuyển dụng thêm 1 nhân sự phụ trách việc quản lý KPI
  • Kiến thức hiểu biết về pick team của mình đã tăng cao dù vẫn…chưa chơi game.

Rủi ro:- Giá AXS và SLP tăng đột biến, dẫn đến việc account tăng quá nhanh -> Cần tăng tốc độ gọi vốn và chốt sớm để bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư sớm bằng 2 cách.

+Chỉ chia lợi nhuận của SLP-thu-được-khi-kick-start sớm (lượng SLP farm trong 2 ngày) cho các nhà đầu tư đã gửi vốn sớm. Xét danh sách đến khuya ngày 9/10

+Tăng mức phí đầu tư của các nhà đâu tư gửi tiền sau nếu việc chậm trễ dẫn đến chi phí mua account tăng quá nhiều. Ví dụ: giá account tăng lên 1700 usdt/1 chẳng hạn thì mình buộc phải tăng mức phí tham gia

Cơ hội:

  • Thời gian hoàn vốn được rút ngắn, rút xuống còn 1,5-2 tháng
  • Thu hút được nhiều vốn hơn từ nhà đầu tư, đã có trường hợp thêm 1-2 account.

Mục tiêu hôm nay:

  • Gọi vốn thêm 1 tỷ
  • Mua được ít nhất 30 team (rủi ro về giá)
  • Có thêm 50 CTV

Lời dành cho nhà đầu tư còn đắn đo: Sự khác biệt cũng như thế mạnh của mình bao gồm (1) năng lực tư duy (2) chuyên nghiệp (3) triển khai quyết liệt theo tinh thần “KHÔNG GÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC”. Lựa chọn là của bạn nhưng mình cần được tạo điều kiện bằng cách bạn phải xuống tiền sớm để mình chuẩn bị tốt.


Trân trọng,

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com