Phần 1 mở đề NFT: Sử dụng như thế nào và bao giờ?

Mở đề

Trong tháng qua, hẳn các bạn cũng đã thấy tin tức các vật phẩm NFT được bán với giá hàng chục triệu USD. Các bạn cũng đã thấy nhiều KOLs là người nổi tiếng quảng bá cho NFT, nói rằng NFT là thứ quá tuyệt vời, quá hay, blah blah blah… Mình mở bài ngắn gọn như thế này: NFT HIỆN TẠI đang là bong bóng siêu to và sẽ vỡ vì (1) nhiều người không hiểu được cách sử dụng NFT (2) KOLs và thế lực đằng sau đang tìm cách kiếm lời từ thị trường. Tuy nhiên, đến 1 thời điểm phù hợp NFT sẽ trở về với đúng vị trí của nó và phát triển bền vững.
Loạt bài này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về

  • Hiểu về NFT như thế nào cho đúng? Xác định giá trị NFT thế nào?
  • Các bên liên quan đến NFT và vai trò của họ
  • Một số use case có thể triển khai trong thực tế của NFT
    Từ đó, bạn sẽ hiểu được bức tranh NFT, tìm kiếm các đối tượng phù hợp để điền vào chỗ trống, chờ đợi những sự kiện để bỏ vốn vào. Đó là cách mình đầu tư

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com