Mong muốn của Huobi qua Primelist mới là gì?

Thông qua thể thức Primelist mới nhất của Huobi, các bạn sẽ hiểu được 1 phần mong muốn của Huobi

1. Ở thể thức Primelist cũ, allocation phân bổ cho holder HT theo mức tối đa, tức là giữ càng nhiều HT càng có lợi.
Lý do: lượng khách hàng của sàn ổn định+số holder token HT nhiều

2. Thể thức Primelist tháng trước: user không có HT vẫn có cơ hội trúng tầm 1k USDT, đây là khoản tiền không nhỏ dành cho user mới. Và có lẽ mỗi user mới chỉ được trúng tối đa 1 lần duy nhất.
Lý do: (a) cần user mới bù đắp user cũ mất đi
và (b) họ cũng xả lượng HT đang nắm giữ vì không còn tài khoản trên sàn thì giữ làm gì?

3. Thể thức Primelist mới nhất: do áp dụng chiến lược ở (2) nên lợi ích của holder HT bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến yêu cầu cần phải có scheme mới -> triển khai thể thức mới là quay số may mắn.
Mục đích: người trúng số sẽ được mua nhiều hơn so với việc chia đều. Tuy nhiên chuyện này sẽ dẫn đến việc không ai cũng hài lòng vì số lượng họ được mua sẽ ít hơn so với số lượng HT đang nắm giữ.

4. Bổ sung 1 ý nữa là: cũng chính vì kết quả mỗi người thu được không giống nhau nên sẽ nảy sinh ra việc không ai hài lòng cả. Nếu chiếu theo thể thức cũ thì mình chỉ được khoảng 240 USDT/lần, nhưng theo thể thức mới mình được tầm 400 USDT. Mình đã rất may mắn.

Kết: Huobi sẽ áp dụng nhiều thể thức khác nhau và điều chỉnh dần cho đến khi lượng token HT được phân bổ như mong muốn.

Next step: đón chờ báo cáo tháng 12 (có trong 2 ngày tới) để xem số liệu thế nào. Với Huobi, mình không hài lòng (vai trò người nắm giữ token) là do Huobi không tận dụng được lợi thế ban đầu để phát triển mà thôi. Huobi vẫn là 1 khoản đầu tư rất tốt và mình vẫn còn giữ rất nhiều.

Lúc khó kiếm tiền thì bao nhiêu cũng quý

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com