Kỳ vọng gì vào campaign NFT mà BNB đang triển khai?

“Trend NFT” mà bản thân Sơn dự đoán có một số thay đổi như sau:

1. Không còn tập trung nhiều vào lĩnh vực game

2. Các thông tin Binance teasing sẽ shift sự chú ý của cộng đồng vào việc tự tạo ra NFT để giao dịch trên market -> hướng đến giới content creator nhiều hơn.

3. Product này sẽ chứng minh 1 chuyện: ai cũng có thể tạo ra 1 NFT. Ví dụ: DMXSG hoàn toàn có thể tạo ra 10 NFT Super Vip, khách hàng sở hữu NFT sẽ được ưu đãi 20% tất cả các dịch vụ tại DMXSG, cho đến khi nào DMXSG vẫn còn hoạt động. Sức mạnh của NFT phụ thuộc vào sức mạnh và sự đảm bảo của nhà phát hành cho giá trị của NFT đó.

4. Việc tiếp theo là liên kết chợ item của các ứng dụng/game đã được listing trên Binance.

5. 1 vấn đề cần được giải quyết đó là Binance phải có 1 bộ lọc có chức năng

+ Đảm bảo sự độc nhất của NFT

+ Chứng minh chủ sở hữu / Truy tìm nguồn gốc của NFT khi 1 NFT mới được tạo ra.

6. Giai đoạn này mọi thứ sẽ rất là sơ khai, việc sử dụng cẩn thận hay không phụ thuộc vào chúng ta, vào NGƯỜI DÙNG, theo đúng nghĩa AI NGU CHẾT RÁNG CHỊU.

https://www.binance.com/en/blog/all/binance-nft-marketplace-creators-revealed-what-you-can-expect-on-launch-day-421499824684902098

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com