Kịch bản giá cho ETH trước ETH 2.0 phase 0

I should have seen it coming

I should have read the signs

Anyway, I guess it’s a STARTER

Chuyện gì sẽ xảy ra:

– ETH sẽ bị đạp giá xuống sâu sâu 1 chút để gôm hàng giá rẻ. Cách đạp thì rất nhiều, 1 trong những thứ đó là giết defi vì (1) các bạn toàn giao dịch cảm tính, “hold to the moon” (2) mấy quỹ / whale thì nó đạt target là sút, không có mơ mộng như các bạn (3) game defi có thể do rất nhiều bên tạo ra

– Lý do giữ ETH quá nhiều, hiện tại cái gì cũng quy ra ETH nên chả có lý do gì mà không mua

– Chiến lược vào giá ETH nên phân ra ở nhiều mức, tương ứng với rủi ro khác nhau. Mình lấy ví dụ ETH có thể xuống 100 USD (không muốn, không biết, không chắc nhưng rủi ro này vẫn có)

+ Vào ETH giá 350 thì rủi ro của bạn là mất 250/ 1 ETH

+ Vào ETH giá 250 thi rủi ro của bạn là mất 150/ 1 ETH

-> Dù thị trường có như thế nào thì mình luôn có đối sách phù hợp vì

1. Đừng có nỗ lực mua đáy bán đỉnh

2. Đặt mục tiêu kỳ vọng thích hợp chứ ko phải muốn ăn hết phần thiên hạ

https://decrypt.co/42022/the-first-part-of-ethereum-2-0-is-formally-submitted?amp=1&fbclid=IwAR3OTXGECk20UY_2N86Ob1yFi8LZ9Qy1-3QFwtxhp_SJ1gYUOVcYRPrNrl4

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com