Huobi không quan tâm đến việc ApeNFT sống hay chết

Chết cười 😊
//////
Mọi người nên nhớ Huobi đang làm vì lợi ích của họ, những ai chung thuyền với Huobi thì nhận chút lợi ích thôi.
Huobi có quan tâm đến việc ApeNFT sống/chết/phát triển ra sao không?
Không hề!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com