GIới thiệu về game Axie

Suốt 2 ngày chơi game để có tư liệu viết về gaming blockchain.
Nhận xét chung có 1 số điểm cần phải tháo gỡ như sau

  1. Tháo bỏ rào cản thâm nhập cho user: dễ tạo tài khoản, dễ chơi, dễ mua bán trao đổi. Giá Axie đang cao chỉ có lợi cho người đầu cơ, rất khó cho new user tham gia chơi thuần túy ở góc độ giải trí. Thành công của các bạn cũng chính là giới hạn của các bạn.
  2. Cơ sở hạ tầng phù hợp, nó bao gồm 2 yếu tố (1) đội ngũ làm game phải hiểu rõ về technical, không áp dụng blockchain 1 cách máy móc, chỉ đúng những phần nên có (2) sử dụng blockchain phù hợp có tốc độ sử lý giao dịch cao, đáp ứng tức thời các transaction xảy ra, điều này rất khó trong bối cảnh hiện tại. Nhận xét về UX ở thời điểm hiện tại: NHƯ SHIT!
  3. Thay đổi mindset, chuyển đổi mô hình kinh doanh từ “nạp thẻ” sang sharing economy, user góp phần tạo ra nền kinh tế trong game, nhà phát hành thu transaction fee (Axie đang lấy 5% là hơi đậm)
  4. Game có thể HIT or MISS nhưng các platform về GAMING sẽ luôn SUCCESS. Enjin is the next STEAM, nắm trọn tương lai mảng gaming trong thập kỷ này

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com