Fantoken PSG

Bán hết PSG rồi ?

////

Mình post cái này để nhắc nhở vì:

– Số lượng token CLB là GIỚI HẠN (max supply giới hạn)

– Số lượng token đã phát hành (circulating supply) RẤT NHỎ

– Dịch bệnh LÀ ĐIỀU RẤT THUẬN LỢI CHO CHZ vì có dịch bệnh thì mấy CLB MỚI MẤT NGUỒN THU và chịu NGÓ SANG KÊNH KHÁC để tăng thu nhập.

– CLB không cần phát hành thêm token, chỉ cần bán merch ra, thu token vào là ngon!

– CẢM XÚC THÌ KHÔNG CÓ ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com