ETH chậm chạp, nhìn hiểu game và vào

1. Trong suốt 1 năm qua, căn bản ETH không thay đổi về công nghệ, vẫn chậm chạp như thường.

2. ETH tăng giá, Defi tăng, NFT tăng -> fee cao.

3. Thiên hạ sẽ bắt đầu chê ETH và tìm kiếm thứ gì đó nhanh và rẻ hơn -> Layer 2 scaling solution.

4. Tăng giá

-> Nhìn và hiểu game, nhìn giá chỉ để chọn thời điểm

P/s: Thật ra các bạn đang bị thị trường dắt mũi thôi. Tính hết cả rồi!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com