Đừng quá cứng nhắc khi sử dụng Phân Tích Kỹ Thuật vào thị trường Cryptocurrency

“Lịch sử thường được lặp lại”

Đây là quan điểm chi phối PTKT. Tuy nhiên, hãy hiểu và áp dụng cho đúng. Vì sao?

Đối với những thứ có tính chất CHU KỲ, KHÔNG THAY ĐỔI BẢN CHẤT ví dụ như VÀNG, NGOẠI TỆ, NHÀ ĐẤT, một số sự kiện mang tính chất CHU KỲ xuất hiện sẽ khiến cho những biến động về giá DIỄN RA NHƯ TRONG QUÁ KHỨ. Giải thích ngắn gọn: ví dụ khi chuẩn bị kết thúc năm tài chính (fiscal year), áp lực bán vàng/cổ phiếu/ngoại tệ để chốt lời rất lớn khiến cho giá thường đi xuống.

Còn với ngành Cryptocurrency thì sao?Dĩ nhiên có cái đúng, có cái sai. Ví dụ hoạt động chốt lời sẽ xảy ra hàng năm -> Giá giảm. Còn những lúc không có bất cứ sự kiện gì mà bạn đem 1 chuyện ở quá khứ rồi bảo hiện tại sẽ giống thì máy móc quá!

Vì sao?
Vì thị trường cryptocurrency còn rất non trẻ, tất cả các sản phẩm vẫn còn trong giai đoạn phát triển hoặc beta test. Cách nhau 1 năm thì công nghệ đã có sự biến chuyển rất khác rồi. ETH 1 năm trước với ETH năm nay đã khác xa nhau rồi. Từ yếu tố kỹ thuật cho đến việc đào coin, mức độ nhận biết của cộng đồng, v.v.. Tất cả những chuyện đó khiến mọi thứ khác xa nhau 1 trời 1 vực rồi.

Thế cho nên trước bất cứ sự việc nào, hãy phân tích bản chất của nó rồi đưa ra phán đoán riêng của bản thân. Phán đoán đó cũng chẳng khi nào đúng 100% nên hãy tự đề ra cho mình nhiều kịch bản để có thể phản ứng.

Nếu đúng thì mua/bán X% số lượng coin A tại mức giá Y, cắt lỗ ở Z, chốt lời ở T.Nếu sai thì sao?

Trader giỏi chỉ là người xây dựng cho mình nhiều kịch bản để phản ứng với diễn biến RẤT KHÓ ĐOÁN của giá mà thôi.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com