Đúng người, sai thời điểm.

Just for fun.

Đúng người, sai thời điểm

Lệnh này nếu đến thời điểm hiện tại thì ăn 36%, tầm 2k4 USD

Nếu…

À đời không có chữ nếu bạn nhé. Có thì mình làm con lô cho nó nhanh!

Thời điểm hiện tại nếu nhìn vào kết quả thì ai cũng có thể đúng hết, đúng nhiều hơn mình nữa.

Mình vẫn luôn tin rằng tỉnh táo, kỷ luật, quản lý vốn tốt, đầu tư vào những mô hình kinh doanh tốt sẽ mang lại an toàn và lợi nhuận chứ không phải kiểu đánh bạc may rủi!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com