Đừng để chữ Decentralize gây ảo tưởng cho bạn.

Hiện tại chính phủ các nước đang bắt đầu siết chặt các hoạt động đầu tư vào crypto, bao gồm:
– Yêu cầu các sàn report về công dân của quốc gia mình đang có tài sản tại sàn (Binance Sing đang làm theo yêu cầu của chính phủ Sing)
– Thúc đẩy các hoạt động KYC: mọi sàn để phải làm chuyện này nếu muốn tiếp tục hoạt động
– Thành lập các cơ quan / tổ chức để nghiên cứu về luật

àn CEX hay DEX thì cũng phải tuân thủ pháp luật mà thôi. Đừng tưởng DEX thì được hoạt động thoải mái. Đồng loạt bị ban IP / đưa vào blacklist/ khóa tài khoản bank thì cũng khóc tiếng mán mà thôi. Sàn cũng sẽ muốn tuân thủ quy định của pháp luật để có lượng user lớn chứ không phải phục vụ 1 nhóm nhỏ khách hàng nên họ chắc chắn không cùng phe với bạn. Không cashout được bằng stable coin thì việc đầu tư sẽ trở nên vô dụng, càng ít người tham gia.

Vậy nên, trước khi chính phủ siết chặt vòng kim cô thì các giải pháp né tránh thuế / tẩu tán tài sản sẽ được thúc đẩy do yếu tố này.
– Thời của coin ẩn danh sắp tới, phân bổ 1 phần vừa phải danh mục đầu tư
– Tìm kiếm các giải pháp truyền thống để hợp thức hóa việc đầu tư với mức thuế chấp nhận được.

Đừng để chữ decentralize gây ảo tưởng cho bạn.


Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com