Đọc hiểu hình thức kinh doanh – không hiểu chuyện mình làm thì đều thất bại

Bất kể là hình thức nào thì

1. Luôn có việc đánh bạc trong đó, lựa chọn đánh bạc hay không phụ thuộc vào bạn

2. “Đầu tư” thường là ngôn từ hợp thức hóa việc đánh bạc

3. Con người luôn vì lòng tham mà chết

Thân gửi các bạn mấy cảnh báo vì hầu hết không hiểu mô hình kinh doanh, không có khả năng đọc báo cáo tài chính mà chỉ bị lòng tham dẫn lối.

https://tuoitre.vn/ban-thao-hoang-loan-chung-khoan-giam-manh-nhat-lich-su-20210128101010129.htm?fbclid=IwAR234SiLKP5Nl2eL64z8Cy9EkGiST9HBNQFhcnsAlEc_Z-paIsx19MjJFys

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com