DEFI!! Sự khởi đầu của một thế giới tài chính phẳng

Các giải pháp “bắc cầu” BTC sang ETH sẽ tiếp sức cho làn sóng Defi phát triển.

Defi có nhiều thứ để làm lắm, không chỉ là Yield farming. Con người luôn đam mê trong việc tìm cách làm cho dòng tiền luân chuyển, xoay vòng liên tục. Họ sẽ tìm cách phù hợp để đưa mọi sản phẩm tài chính hiện hữu lên 1 tầm cao mới, bao gồm:

– Sản phẩm tài chính tiếp cận mọi đối tượng, mọi khu vực địa lý

– 1 nền tảng, sân chơi chung mà tất cả phải tuân thủ quy luật

– Nhiều cơ chế linh động phục vụ đa dạng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Thế giới tài chính cũng bắt đầu phẳng rồi, nhưng mà đang ở step 0.

https://blockchain.news/news/1-5-billion-of-btc-locked-up-in-ethereum-defi

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com