Đầu tư nền tảng!

1. Interoperability (khả năng tương tác, tạm thời chưa tìm ra từ phù hợp) giữa các chain sẽ tăng dần do nhu cầu trao đổi, thế chấp tài sản là có thật và rất lớn.

2. Chứng kiến cơn điên loạn Defi thì dòng tiền nằm ở BTC không bỏ qua đâu. Các giải pháp wrapp sẽ giúp BTC hiện diện ở nhiều chain khác nhau. Rising star: RenVM

3. Nói gì thì nói, muốn có nhiều game để chơi thì phí phải giảm, xử lý giao dịch phải nhanh. Lúc đó user mới đông hơn. Mình lựa chọn đầu tư vào nền tảng là chủ yếu, game chỉ là trend nhất thời và nhiều rủi ro hơn.

4. Hãy giữ chắc các token sau trong giai đoạn từ 2-3 năm.

a) Nền tảng: ETH, ADA, XTZ, SOL, DOT

b) Sòng bài: BNB, HT, OKB, KCS… Sòng Châu Á có dân chơi máu lửa hơn Châu Âu là cái chắc. Mấy sòng DEX còn lâu mới bắt kịp (về độ đa dạng và product DEX tuy dễ triển khai step 1 nhưng méo có cửa so sánh về độ mượt so với CEX)

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com