Đạt 1 tỷ trong ngày gọi vốn thứ 1 cho Axie

Kết thúc ngày gọi vốn thứ 1 đã đạt được 1 tỷ VND
Các kết quả đạt được song song bao gồm:

  1. 20 CTV tham gia
  2. Mở deal thành công với 4 trại để cung cấp axie

Chưa làm được:
Chưa chuẩn bị kịp số lượng account mong muốn (chỉ tạo trước) -> Cần follow vào hôm sau

– Các account mới tạo hiện đang không thể farm được, có thể chờ fix từ NPH

– Khó khăn trong việc săn account với mức giá rẻ, nguồn hàng trên market đang khan hiếm

Cơ hội:

  • Giá AXS và SLP giảm

Mục tiêu ngày mai:

  • Hoàn thành việc tạo 50 account dự phòng
  • Mua được 30 team
  • Gọi được thêm 1 tỷ VND
  • Kiếm thêm nguồn CTV dự phòng kỷ luật và cần kiếm tiền

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com