Đào Pi

1. Tại sao có đào coin? Việc đào coin dùng để xác thực khối dữ liệu (chứa thông tin thanh toán bên trong đó, ví dụ A chuyển cho B 10 BTC), đảm bảo an toàn hệ thống. Đây là vấn đề sống còn với 1 hệ thống như Bitcoin

2. Đào coin kiểu BTC/ETH là sử dụng sức mạnh tính toán của VGA/ASIC để giải thuật thuật toán phức tạp. Các thuật toán này có độ khó tăng dần theo thời gian (theo block time) và số lượng người tham gia (càng đông càng khó). Độ khó được thay đổi mỗi 14 ngày, gần như là chỉ có tăng theo thời gian. Keyword: Bitcoin difficulty chart

3. Sức mạnh tính toán của VGA/ASIC là rất khủng khiếp, con ASIC S19 tốc độ 95 TH/s. GPU điện thoại thì yếu đến nỗi chả ai đi so sánh với con trên, nếu so thì nó là số 0, nhân lên 1 tỷ lần vẫn là số 0. Ra Google thử nhập 1TH/s meaning xem có bao nhiêu số 0.

4. Với BTC, tất cả máy đào trên toàn thế giới này phải cạnh tranh với nhau để giải thuật toán. Mỗi 10 phút chỉ tạo ra thêm 6.75 BTC (mỗi 4 năm số này giảm 1 nửa). Nên nhớ: TẤT CẢ MÁY ĐÀO TRÊN THẾ GIỚI!

5. Không có mô hình nào có thể cạnh tranh hoặc ăn theo BTC. Nó là số 1, là duy nhất. Nếu bạn dám mua và giữ 10 năm, giá của nó hơn 1 triệu USD là chắc chắn.

6. Pi coin thực sự không có đào coin gì ở đây cả. Việc vào app click phát rồi thôi thì chẳng có giá trị gì đối với hệ thống hết. Bạn bị chúng nó lừa đấy! So sánh coi có phải y chang như nhận xu Shopee không?

7. BTC được tạo ra rất phức tạp, 1BTC là 1BTC, KHÔNG AI NHÂN BẢN ĐƯỢC NÓ. Tức là tính nguyên vẹn và không thay đổi được theo thời gian. Dù 1 triệu năm sau thì 1 BTC vẫn là BTC.

8. Pi coin chỉ là điểm, muốn tạo bao nhiêu thì tạo, muốn cho bao nhiều thì cho. Kiểu như xé 1 tờ lịch, viết đại 1 con số rồi phát cho tất cả mọi người. Bạn tin vì bạn tham! Chấm hết!

9. Báo chí / KOL đi nhận tiền rồi viết bài PR cho Pi Coin với luận điểm là “phát free có mất tiền đâu mà lừa đảo gì”. CÁC BẠN NGU LẮM! MÌNH CHỬI THẲNG MẶT LUÔN KHÔNG NỂ! SUỐT CUỘC ĐỜI BẠN SẼ BỊ Ô NHỤC VỚI LƯƠNG TÂM MÌNH. Giờ hỏi thế này: Thế bọn nó đi phát free/đi trả tiền ngập mồm cho bạn để cứu độ thế giới à? Làm Robinhood cướp của người giàu chia cho dân nghèo à?

10. Về phương diện business, có rất nhiều mô hình đi phát free coin trong giai đoạn này. Nhưng thông tin minh bạch rõ ràng, nó không cố tình dùng thông sai lệch để dụ người tham gia. Pi coin đào con c*c gì ở đây? Không lừa đảo mà dùng concept đào coin để dụ người à?

TỈNH LẠI ĐI!

Không tỉnh nữa kệ bạn, lương tâm mình chỉ cho phép dùng thời gian tới đây thôi. Lương tháng đang vẫy gọi!

Share càng nhiều càng tốt!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com