Cuộc đời là những chuỗi của sự lựa chọn!

Đừng nói quá nhiều, vì người khác đã nói hay quá rồi.

Đừng thán phục quá lâu, vì cái cần tiếp theo là hành động của bạn.

Đừng chần chừ, vì động lực của bạn sẽ nguội đi rất nhanh.

Đừng nản chí, vì thất bại là chuyện rất bình thường.

Mệt mỏi? Nghỉ 1 chút rồi đứng lên tiếp thôi.

https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/posts/311192567033190

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com