Câu hỏi về BTC

Việc đầu tư sẽ rất dễ nếu các bạn có thể có những người bạn như thế này! Chứ còn 1 mình thì rất khó để đi xa.

Đây là anh bạn vào năm 2013 đã hỏi Sơn:

1. BTC được tạo ra từ đâu, bởi ai?

2. Tại sao người ta lại chấp nhận BTC?

Thực lòng là hồi đó chỉ HAM TIỀN nên chỉ tìm hiểu loanh quanh về giá, không hiểu rõ bản chất vấn đề nên không thể giải thích. Nếu không thì bây giờ có lẽ đã rất giàu rồi…

Không có gì là muộn cả, giờ ngồi chơi thì 10 năm sau ngồi tiếc, vậy thôi!

YOU ARE THE CHANGE!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com