Kiến thức

Các quốc gia sử dụng blockchain như thế nào?

Nội dung: 1. Các chính phủ sẽ nhìn nhận công nghệ blockchain như thế nào?2. Ukraine case và những bài học rút ra.3. CBDC – Vũ khí mới cho cuộc chiến thương mại4. Động lực triển khai CBDC của các…

Nhận xét về Blockchain Gaming

Đây là tóm tắt phần 2 của buổi offline ngày 18/02/2022 tại Hà Nội.Nội dung bao gồm 1 số nhận xét về thị thường blockchain gaming, những tồn tại và…

Tại sao Bitcoin có giá trị?

Gửi các bạn 1 phần nội dung của buổi offline ngày 18/02/2022 tại Hà Nội1. Tại sao Bitcoin có giá trị và tầm quan trọng của việc đọc hiểu những…

Tại sao phải có ICO / IEO / IDO??

SẢN PHẨN LUÔN TIẾN HÓA dựa vào- Nhu cầu của thị trường- Đặc tính của sản phẩm- Cách khai thác mới để có lợi cho bản thân Ví dụ minh…

GameFI? Nope! (P2)

Part 2: A Bright New World – Một thế giới mới được mở ra và là xu hướng tất yếu không thể phủ nhận 7. Thế giới game 1 lần…

GameFI? Nope! (P1)

1. Thời gian gần đây, trào lưu kiếm-tiền-từ-game đã nổi lên như là một xu hướng tất yếu. Mọi người, ở 1 góc độ nào đó đều bị cuốn theo…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com