Cách tiếp cận thông tin Chiliz hợp tác Rakuten

Thiệt ra các bạn cần phải phân tích cho kỹ xem

  • Nó hợp tác theo phương thức nào
  • Trong trường hợp này thì user có lợi ra sao
  • Tác động của việc hợp tác đến giá trị của 2 bên
    Chứ đừng có lướt qua 1 cách hờ hững. Hợp tác thì cũng có hợp tác this hợp tác that -> Không chịu suy nghĩ sẽ dẫn đến đánh giá sai lầm tác động -> Mua / bán không suy nghĩ -> Cách mất tiền nhanh nhất.
    Mình cũng đâu có rãnh để viết cho các bạn xem hoài. Chuyện này dễ quá thì thôi nhé

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com