Cách đặt câu hỏi về một dự án 1 token ( trường hợp này là Matic)

Mình đang tự hỏi:

  1. Hiện trạng sử dụng Matic
  2. Các 2nd Layer Solution khác đang ra sao?
  3. Quan điểm của các big investor với Matic
    Chứ mình không
  4. Nghe nói Matic xuống giá
  5. Matic lên 1 USD mình bán
  6. Matic 10 USD!
    Tư duy tạo sự khác biệt.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com