Các vấn đề cần trả lời khi tìm hiểu ZCASH

Khi mà mọi thứ đã nhanh và rẻ thì next step là Privacy. Câu hỏi:

  1. Zcash và công nghệ của nó đóng vai trò ở đâu trong bức tranh lớn?
  2. Tìm vài ví dụ để nói lên sự quan trọng của privacy transaction.
  3. Các giải pháp ứng dụng trong thị trường hiện tại
  4. Nguy và cơ của Zcash
  5. Các giải pháp tương tự Zcash có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề ra sao?
  6. Phân tích Zcash và cho 1 số entry point phù hợp

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com