Các quốc gia sử dụng blockchain như thế nào?

Nội dung: 1. Các chính phủ sẽ nhìn nhận công nghệ blockchain như thế nào?
2. Ukraine case và những bài học rút ra.
3. CBDC – Vũ khí mới cho cuộc chiến thương mại
4. Động lực triển khai CBDC của các bên
5. Cách thức hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và vai trò trong nền kinh tế mới.
6. Kỳ vọng gì vào tương lai.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com