Các bước để BSC trở nên decentralized

Mỗi lời nói đều có mục đích, quan trọng là có nhìn ra được hay không

Các bạn tranh cãi 1 cách phiến diện về việc decentralized mà không thấy 1 thực tế là việc tạo ra 1 cơ chế để mọi người có thể tuân thủ nó quan trọng như thế nào!

Các bước để BSC trở nên decentralized bao gồm:

1. Tạo ra BSC, vận hành theo cơ chế delegate POS, tức là chỉ những node được phép mới được tham gia xác thực giao dịch

2. Reward hấp dẫn cho validator

3. Tăng giá BNB

4. Có cái post như trên

5. Số lượng validator tự động tăng, khỏi cần kêu gọi gì cả

Xét cho cùng con người ta đều hành động theo lợi ích mà thôi

Mình sẽ vận hành 1 node BNB trong năm nay!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com