BNB Burn

Thay vì ngồi đoán mò hay làm chuyện vô ích khác thì các bạn nên đọc để hiểu từng chữ những report như thế này.

Vì sao? Vì CZ và Binance luôn nỗ lực ngày đêm để biến những dòng viết ra thành sự thật.

Giá trị BNB bị đốt lần này: 165 triệu USD, tương 25% lợi nhuận của Binance

Vậy lợi nhuận 3 tháng quý 4/2020 là 660 triệu USD, tức là trung bình 220 triệu USD/tháng

Không còn gì để nói với 1 doanh nghiệp hơn 3 năm tuổi!

Về phương diện cá nhân thì quý 4/2020 đem lại cho CZ và các cổ đông 1 số tiền là 495 triệu USD lợi nhuận

https://www.binance.com/en/blog/all/14th-bnb-burn-%7C-quarterly-highlights-and-insights-from-cz-421499824684901482

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com