Bitcoin Vault LỪA ĐẢO, DRK là gì

Biết là thị trường tăng cái gì cũng lên nhưng cho mình hỏi mấy thằng mặt lờ Bitcoin Vault đâu rồi?

Hay là giờ chỉ đi nói rằng mình đi đầu tư vào Bitcoin, bỏ mất chữ Vault cho sang? Rồi DRK gì gì nữa, chừng nào sập?

DCM mấy thằng lừa đảo! https://dinhphot.com/phot-drk-lua-dao-draken-scam-coin…/

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com