Binance ra mắt chuyên mục mới: Fan Token

Cuối cùng thì Binance đã dành hẳn 1 cái page ra gì và này nọ để dành riêng cho Fan token
– Fan token là 1 sector quan trọng đối với Binance
– Chiliz muốn tận dụng lượng user của Binance để thúc đẩy tốc độ triển khai sport platform.

Trong giai đoạn tới cần quan sát:
– Số lượng và tốc độ phát hành token của các CLB
– Chiliz triển khai được usecase gì cho fan token để đem lại lợi ích cho fan

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com