Biết thế nào là đủ trong thị trường này

Mình nói này,

Các bạn đừng suy nghĩ kiểu: giờ coin của mình mua bán ra chỉ được 3k, đợi nó lên 10k mình sẽ bán ra hết.

Suy nghĩ kiểu đó nó vô lý lắm í!

Vì bạn tham lam vô độ!

Thị trường này không tồn tại vì bạn, tại sao nó phải phục vụ cho bản thân bạn? Người ta luôn mua bán ở những mức giá khác nhau, luôn đu đỉnh và bán đáy ở mức giá khác nhau bởi những kỳ vọng hết sức vô lý.

Bạn thấy kiểu phân tích như mình làm khá hay ho, bạn cũng tập làm theo và có kết quả! Nhưng bạn lại chọn điểm rơi của giá kiểu mình nói ở trên 1 cách quá duy ý chí thì kiểu nào cũng sẽ đu đỉnh.

Ví dụ: kèo SFP, giá mua ra là 0.1 USD, phỏng đoán của mình là

– Chắc chắn sẽ x5

– Chắc chắn sẽ x10

– 70% sẽ x20, đâu đó giá 2 USD vượt kỳ vọng

– 50% sẽ vượt giá 2USD, vượt kỳ vọng

– 30% sẽ vượt giá 3USD, vượt ngoài sức tưởng tượng

– 10% sẽ vượt giá 4USD, dạ con lạy ông thần tài cho coin nó lên

– 1% sẽ vượt giá 10 USD, oh mi gos, un bờ lí vơ bồ

Thế nên mình cực kỳ vui vẻ khi ra khỏi thị trường với khoảng lời hơn 5100 USD. Vốn là khoảng 770 triệu, lời gần 120 triệu, tỷ lệ lợi nhuận khoảng 15%.

Mình không có ngây ngô đặt lợi nhuận kiểu: “giữ khoảng lời trên 10k USD thì sẽ bán”. Lúc đó giá SFP sẽ khoảng 5 USD/1 token. Vậy xác xuất sẽ dưới 10%. Tham như thế để làm gì? Lý do nào mà bạn nghĩ rằng token 1 cái wallet đáng giá như thế?

Hành động: mình chốt lời ở mức giá 2,55, trây trét đâu đó để ăn thêm tầm 100 nữa và rút khỏi thị trường. Tổng lợi nhuận cuối cùng là 5125 USD.

Kết: Tham cũng vừa vừa và nên biết cách bạn ơi.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com