Bảng giá tư vấn của Sơn

Bán vốn tự có
Bán gói tư vấn toàn bộ giải pháp game Axie Infinity, đặc điểm

  • Toàn bộ kiến thức về hệ sinh thái Axie
  • Tư vấn triển khai mọi vấn đề liên quan
  • Dịch vụ quản lý dự án (rate riêng theo tháng)
  • Cùng đồng hành và chưa sẻ thêm kiến thức trong tương lai

Bạn được gì?

  1. Cơ hội đầu tư siêu lợi nhuận, khả năng 95% hoàn vốn trong 3 tháng.
  2. Dòng tiền thụ động dài hạn

Chi phí: 20K

  • Trả trước 5k USDT để được tư vấn
  • 15k sau khi kết thúc dự án
  • Phí quản lý dự án tính riêng

Mại dô mại dô!

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com