Axie Infinity và sản phẩm chính trong tương lai?

Vừa qua, Axie Infinity đã cập nhật về những sản phẩm chính sẽ phát triển mạnh trong 2022

– Battles V2: thu hút người chơi mới (cái này sẽ xong đầu tiên)

– RON: token mới giúp chia sẻ lợi ích trong hệ sinh thái axie, phục vụ nhiều use case mới, “decentralize” vai trò và quyền lợi. Điều kiện ra mắt: lượng RON phải tạm đủ nguồn cung (mỗi ngày mint ~1mil1 RON)

– Land Gameplay: vẫn đang được ngâm cứu, tuy nhiên phải theo các hướng sau
+ Một số kịch bản cũ đã ko còn phù hợp, game play phải cho phép tất cả player có thể tham gia dù có đất hay không
+ Có tác động phù hợp để tạo động lực cho axie world nhưng phải đủ khó để giúp game tồn tại lâu dài, tức là lợi ích vừa phải không phá vỡ cấu trúc economic
+ Release theo từng giai đoạn, kéo dài khoảng 2 năm
+ Cân đối lợi ích giữa người chơi mới và người chơi cũ

– Part upgrades: sẽ ra mắt sau battle v2 vì người mới cần thời gian trải nghiệm, chìm đắm trong sản phẩm trước khi tham gia sâu hơn

– Axie SDK: hoàn thiện dần, đóng vai trò giúp các bên content creator sáng tạo thêm dapps liên quan đến thế giới Axie. Cần thiết nhưng không phải bây giờ

Các bạn nên quan tâm đến the whole axie world để có thể tối ưu lợi ích hơn là việc chỉ tập trung vào farm SLP

Tạm thời là thế, NPH cũng phải tiết lộ 1 chút để tạo kỳ vọng cho người tham gia vì thật ra họ cũng nóng ruột với những gì đang xảy ra lắm.

Leave a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Liên hệ

Email: minhson.blog@gmail.com